Screenshot 2015-12-27 14:54:38

 

 

Psychische gezondheidszorg op maat.

 

 

Florian quote:

Herstel is voor mij het helen van wonden op de ziel. Het wederopbouwen van een positief gevoelsleven, het verkrijgen van vrienden en familie en het terugkrijgen van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Het terugkomen in het leven na de door de geestelijke gezondheidszorg gestelde diagnose en de depersonalisatie van het individu dat daaruit voorkomt. Het accepteren van mijn kwetsbaarheden en het ontdekken van mijn krachten en talenten tot het punt dat ik zie dat ik meer krachten en talenten bezit dan uitdagingen.”

 

EIGEH is een sociale onderneming met een breed scala aan diensten en producten gebaseerd op mijn eigen ervaringen en de sleutels tot mijn herstel. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen meer krachten en talenten bezit dan op het oog schijnbaar. Met EIGEH hoop ik voor iedereen herstel te ondersteunen. Daarnaast wil ik herstel opwekken bij anderen door te motiveren, te geloven en specifieke producten aan te bieden. Ik hoop dat mijn sleutels tot herstel passen op de sloten van mensen die nog niet zijn begonnen met herstellen. Of graag verder willen komen in hun proces.

Niemand heeft het recht te bepalen wat je met je leven doet. Alleen jij hebt dat privilege! Het is geen schande hier steun bij te vragen. Persoonlijke ontwikkeling, opkomen voor jezelf, je eigen beslissingen maken en vooral niet vergeten dat er hoop is. Ook al zie je geen hoop. .

Veel mensen met een ernstige psychiatrische aandoening staan buiten de maatschappij. Dit is veelal niet hun eigen keuze. Dit word gedicteerd door behandelaren en zorginstellingen. Ik vind dat je mensen niet uit de maatschappij moet halen. Dan moet men ze namelijk weer terug begeleiden naar de maatschappij. Voor deze mensen word de maatschappij dan een soort onbereikbaar luchtkasteel waar zij niet thuis horen. Ik wil dat mensen bewust zijn dat ook zij de maatschappij zijn en een toekomst buiten de hulpverlening hebben. Ik wil dat mensen weer durven te leven.

EIGEH wil zijn steentje bijdragen aan emancipatie, verbintenis , het doorgeven van herstel en idealiter geluk en gezondheid faciliteren voor een ieder die dit benodigd.

 

EIGEH

ERVARINGSDESKUNDIGHEID INNOVATIE GASTDOCENTSCHAPPEN HERSTEL

 

Florian quote:

Ik ben mijn hele leven al cliënt in de geestelijke gezondheidszorg. Mijn eerste opname voltrok zich toen ik pas drie jaar oud was. God mag weten waarom. Ik heb onder andere acht jaar aaneengesloten geleefd op gesloten psychiatrische afdelingen. Toen ik terug kwam in de maatschappij voelde ik mij net Mogli uit Junglebook. Ik was terug waar ik vandaan kwam maar door de jaren heen zo ontvreemd dat deze wereld een onherkenbare, onveilige en vreemde plek was geworden. “

 

 

KvK: 64533859